„Šťastie Tvojho života nezávisí na tom, ako sa utvára Tvoj osud,
ale na tom, ako sa voči nemu zachováš.“
Erich Fromm

O mne

Ida Szalayová

psychológ, kouč

Venujem sa najmä koučingu, psychoanalytickej psychoterapii, práci so snom a terapii Access Bars. Pracujem v supervízii. Ponúkam služby psychológa ako párové poradenstvo, riešenia konfliktov v rodine, alebo na pracovisku. Sedenia vediem individuálne, párové a skupinové v závislosti od voľby klienta, alebo môjho doporučenia. Som členkou Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS) a Českej asociácie transakčnej analýzy (ČATA).

Služby

Psychologické konzultácie a poradenstvo

Primárne sa zameriavame na komunikačné nezhody, konflikty a ich význam, prácu
s emóciami, podporu v náročných životných situáciách, zvládanie stresu a kríz, prácu so snom. Sme tu pre jednotlivcov a páry keď máte pocit, že neviete ako ďalej v partnerských nezhodách, krízach, pri často sa opakujúcich rodinných problémoch, nerozumiete svojmu dieťaťu a máte snahu vybudovať lepšie vzťahy alebo uskutočniť kvalitatívnu zmenu vzťahu k deťom, príbuzným a kolegom.

Koučing

Profesionálne koučovanie je postavené na vzťahu klient-kouč, ktorý pomáha klientom dosahovať lepšie výsledky v ich osobnom, alebo pracovnom živote. Smerovanie rozhovoru počas každého stretnutia si klient určuje sám. Kouč počúva a prispieva svojimi postrehmi a otázkami. Takáto interakcia prináša jednoznačnosť a pomáha klientovi konať. Koučovanie urýchľuje klientov pokrok tým, že klient je oveľa sústredenejší a zodpovednejší pri uvedomení si jeho problému a voľbe jeho riešenia.

Dotyková terapia Access Bars

Od detstva si po celý život pôsobením okolia v sebe podvedome vytvárame chybné vzorce myslenia, na základe ktorých konáme. Osvojením si týchto chybných vzorcov vytvárame prekážky, ktoré blokujú našu myseľ a nedovolia jej vnímať život v plnom rozsahu. Terapia Acces Bars napomáha odblokovať našu myseľ a otvára jej nové obzory v oblastiach vzťahov, komunikácie, lásky, prijatia seba a druhých, riešenie problémov, financií a podobne. Dotykom terapeut stimuluje neurologické body na hlave, čím sa oslabujú chybné vzorce myslenia. Klient vníma, ako sa mu uvoľňuje telo aj myseľ.

Psychoanalytická psychoterapia

Opiera sa o analýzu nevedomých a podvedomých zážitkov klienta, ktoré ovplyvňujú vzorce jeho správania a myslenia. Jej cieľom je zvýšenie sebaregulačných schopností a odbúranie psychosomatických ťažkostí klienta. Sedenia sú v intervale 1-3 krát do týždňa v priebehu niekoľkých mesiacov až rokov, v závislosti od špecifík riešeného problému a po vzájomnej dohode s terapeutom.

AKO

PRVÉ STRETNUTIE

Je informatívne a poznávacie. Jeho účelom je ujasniť si Vaše očakávania a potreby. Slúži na pomenovanie problému a zorientovanie sa v ňom z pohľadu klienta, kompetencií a odbornosti psychológa. Dôjde k vymedzeniu cieľa a dohodnú sa podmienky ďalšej spolupráce.Môžete očakávať

dôvernosť informácií
priestor bezpečia a pochopenia
snahu, čo najlepšie porozumieť Vašej situácii
lepšiu orientáciu v situáciách
stimulovanie Vašich vlastných odpovedí
rýchlejšie nájdenie riešení životných výziev
celostný prístup napomáhajúci sebauzdravovaniu

Môžete získať

odbornú pomoc alebo nezaujatý názor
možnosť zdieľať ťažké situácie a podporu
pomoc pri spracovaní ťažkých situácií z minulosti
pre zvýšenie efektu našich služieb radi odporučíme odborníkov z iných oblastí
odkrytie časti Vás samých, ktorú ste nepoznali
nový pohľad na Vašu situáciu
otvorenie sa novým možnostiam
uvedomenie si svojej hodnoty, posun k vnútornej slobode a inej kvalite života


Cenník


Prvé sedenie v trvaní 60 minút / 60,- EUR
Ďalšie sedenia v trvaní 50 minút / 60,- EUR


Dĺžka sedenia a cena môžu byť pohyblivé v závislosti od okolností spolupráce.kontakty

Mgr. Ing. Ida Szalayová

0905 535 984

ida@psychologpreteba.sk

Palisády 27

811 06 Bratislava